top of page

ARENGUVESTLUSTE
LÄBIVIIMINE

Kas ja kuidas arenguvestluseid ette valmistada? Millise sagedusega? Kas üldse? Kuidas mõõta tulemusi?

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete ja organisatsioonide juhid, keskastme-, osakonnajuhid

KOOLITUSE MAHT:

4 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Saada ülevaade arenguvestluste korraldamise põhimõtetest ning omandada oskused nende ettevalmistamiseks ja läbiviimiseks.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Arenguvestluse eesmärgid, läbiviimise põhimõtted

Arenguvestluste korra loomine organisatsioonis

Küsimustike ülesehitus

Vestluse ettevalmistamine ja läbiviimine

Vestluse tulemused, kokkuvõtted

Meetodid: Rühmatöö, loeng ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõistab arenguvestluse läbiviimise põhimõtteid

• oskab ette valmistada tulemuslikku arenguvestlust 

• valib oma astuse jaoks sobiva arenguvestluse läbiviimise korra

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata!

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, täiskasvanute koolitaja

bottom of page