top of page

ENESETEADLIKKUS

SIHTRÜHM: 

Kõik eneseteadlikkuse arendamisest huvitatud täiskasvanud 

KOOLITUSE MAHT:

4 ak/h

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Luua võimalused eneseteadlikkuse olulisuse teadvustamiseks ning toetada erinevate tehnikate kasutamisoskust eneseteadlikkuse suurendamisel.

ÕPPESISU JA MEETODID:

Isiksus, mõttemaailm ja uskumused.

Väärtused, tugevused ja nõrkused

Kuvand vs fassaad.

Sobitumine vs kuulumine

Refleksioon ja refleksiooni tehnikad

Profileerimine

Meetodid: Individuaalne töö, paaristööd ja arutelud

ÕPIVÄLJUNDID:

Koolituse tulemusena osaleja:

• mõistab eneseteadlikkuse olulisust

• kasutab enesehindamise tehnikaid

• mõistab refleksiooni kui enesearengu võimalust

Õpiväljundite saavutamist ei hinnata.

KOOLITAJA:

Kaire Povilaitis, andragoog, täiskasvanute koolitaja 

bottom of page