KARJÄÄRICOACHING

Karjääriplaneerimine on teadlik, elukestev protsess, mille käigus toimub pidev korrigeerimine ja ümbermõtestamine. 

KES ma olen?

KUHU ma tahan jõuda?

KUIDAS ma sinna jõuan?

Kas soovin muutust ja karjääripööret? Kas loota õnnelikule juhusele või püstitada eesmärke ja teha teadlikke samme?

Karjääricoaching aitab analüüsida iseennast, seada omale konkreetsed eesmärgid ja luua tegevusplaan.

Nõustaja jagab informatsiooni haridus- ja tööturu võimalustest, määrab kindlaks toetamist vajavad põhivaldkonnad ning aitab välja töötada individuaalsed strateegiad eesmärgi saavutamiseks.