top of page

KOOLITUSVAJADUSE 
HINDAMINE

Kas teie tellitud koolitused on olnud tulemuslikud? Kas koolitustel omandatud teadmised on leidnud rakendust?

Kas teil on organisatsioonis ümberstruktureerimisi või olete võtnud tööle uusi töötajaid?

Kas teie valdkonda reguleerivad erinevad õigusaktid?

Kui mõned nendest küsimustest puudutasid, siis ilmselt on vajadus hinnata ka orgasisatsioonis koolitusvajadust.

Koolitusvajaduse hindamine aitab säästa aega ja kindlasti ka raha, et planeeritud koolitused oleksid eesmärgipärased. Võimalik, et organisatsioonis on olemas ressurss ning koolitustegevust on võimalik optimaalselt korraldada organisatsioonisiseselt.

Koolitusvajadust saab hinnata kolmel tasandil:

  • organisatsiooni tasand

  • ametikoha tasand

  • töötaja tasand

bottom of page