TAGASI EESTIS!

INNERVISOR OÜ on Integratsiooni SA koostööpartner ning korraldab tagasipöördujatele võrgustikukohtumisi Viimsi vallas.

Võrgustikukohtumised ehk kogemuskohvikud aitavad tagasipöördujal saada vajalikku informatsiooni erinevate Eestis olevate avalike teenuste ja ametkondade kohta ja olla osa kogukonnast.

Tagasipöördujate kogemuskohvikute formaadi alustamine loob sihtrühmale võimalused kohaneda kogukonna ja Eesti eluga, annab neile tugirühma ja teadlikkuse, kuhu oma muredega pöörduda ning parandab kogukonna teadlikkust tagasipöördujate vajadustest. 

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis taas kohanemisega seotud teemasid.

Nõustamiseks võta ühendust rahvuskaaslaste nõustajaga Kaire Cocker:

Helista telefonil +372 53 644 172
Kirjuta e-posti aadressil tagasieestisse@integratsioon.ee
Külasta Tallinna eesti keele maja, Rävala pst 5, 6. korrus (eelnevalt kohtumine kokku leppida)

Integratsiooni Sihtasutusest saab ka taotleda tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Pikka aega võõrsil viibimise ehk kümne aasta nõuet ei kohaldata kuni 30-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis.

 

Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:
1) on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 30-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt kümne aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud täieliku töövõime puudumisega isik;
4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kuus kuud enne taotluse esitamist ja tagasipöörduja ning temaga koos tagasipöörduvate laste elukoht on Eesti Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

ROHKEM INFOT TAGASIPÖÖRDUJATELE INTEGRATSIOONI SA KODULEHELT www.integratsioon.ee