top of page

VEEBISEMINAR:
Töölepingu täitmine, muutmine ja lõpetamine – põletavamad küsimused töösuhtes erakorralise olukorra tingimustes
14.04.2020
kell 11:00-13:15

Koostöös Personali Arenduskeskuse ja Rohtla Law Office´ga korraldame veebiseminari hetkel põletaval teemal.

Seminaril saab vastused järgmistele küsimustele:

 • Mida peaks teadma töölepingute muutmisel, puhkustele saatmisel või lõpetamisel?

 • Kas koondada ja kuidas koondada?

 • Millised on riigipoolsed abipaketid ja kellele ning mis tingimustel neid saab?

 • Millised on parimad lahendused antud olukorras?

SIHTRÜHM: 

Ettevõtete juhid, personalijuhid, personalispetsialistid ja kõik teised, kelle tööülesanneteks on töölepingute ja töösuhetega seonduv.

KOOLITUSE AEG JA MAHT:

14.aprillil 2020.a. kell 11:00-13:15

3 ak/h (auditoorne- veebikeskkonnas)

KOOLITAJA: 

          Thea Rohtla  Rohtla Law Office partner / jurist, endine Tallinna ja Harjumaa Töövaidluskomisjoni 

          juhataja

KOOLITUSE EESMÄRGID:

Anda ülevaade olulistest küsimustest töösuhetes erakorralise olukorra tingimustest.

KOOLITUSE TEEMAD:

   Töölepingu tingimuste muutmine – võimalikud kokkulepped ja tööandja ühepoolsed otsustused:

 •  tööaeg ja töötasu; töögraafikute muutmine

 • hädavajadus, force majeure töösuhtes

 • puhkustele saatmine – korraline või tasustamata puhkus

 • TLS § 37 kohaldamine

  Töölepingute ülesütlemine – koondamine, kollektiivne koondamine

  Riigi poolt tööandjatele suunatud abipakett – kellele, mis tingimustel, kuidas?

Meetodid: veebiseminar

KOOLITUSE TULEMUSENA OSALEJA:

 •  omab ülevaadet muudatustest tööseadusandluses eriolukorra ajal

 •  teab, mis on force majeure töösuhetes

 •  tunneb töölepingu muutmise ja lõpetamise põhimõtteid ja tingimusi

 •  tunneb puhkustele saatmise tingimusi eriolukorras

 • teab, mismoodi tuleb tegutseda koondamissituatsioonis

 • teab millest koosneb riigi poolt tööandjatele suunatud abipakett  

HIND: 

   SOODUSHIND kuni 10.04. ainult 49 eur  (tavahind 79 eur ) Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab veebiseminari ja õppematerjale (saadetakse meili teel)

Veebiseminar toimub Zoom keskkonnas. Peale registreerimist, saadame Teile personaalse lingi, mille kaudu pääsete enne seminari algust veebiseminari keskkonda. Võite osaleda nii tööl, kodus või mujal Teile sobivas kohas.

bottom of page