VEEBISEMINARID

Veebiseminarid on suurepärane võimalus osaleda koolitusel või seminaril n-ö kodust lahkumata. Oluline on internetiühendus ja arvuti või muu digivahendi olemasolu.

Meie veebiseminarid annavad teemast edasi kõige olulisema ning võimaldavad reaalajas esitada lektorile ka küsimusi. Veebiseminaril osalemiseks saadetakse teile personaalne link. Samuti edastatakse teile kõik seminaril kaasatud ja asjakohased materjalid.

Alljärgnevalt leiate kõik meie hetkel töös olevad veebiseminarid. Info muutub ja areneb jooksvalt!

 • Töölepingu täitmine, muutmine ja lõpetamine – põletavamad küsimused töösuhtes.

 • Eriolukorrast tingitud

   maksuprobleemid

  Kuidas eriolukorras maksualaselt käituda,  milliseid võimalusi on maksukohustuste optimeerimisel

 • Personalitöö dokumentatsioon

  Personalidokumentide liigid, personaliarvestus, juhendid

 • Täiskasvanute õpetamise põhimõtted

  Täiskasvanud õppija eripära, õpetamise lähtekontseptsioonid, õpioskused, õpibarjäärid

 • Täiendkoolituse õppekava koostamine ja õigusaktid

  Õppekava koostamise alused, TÄKS, TK standard

 • Arenguvestluste läbiviimine

  Arenguvestluste ettevalmistamine, läbiviimine, küsimustike ülesehitus, vestluse ettevalmistamine

© 2019 INNERVISOR OÜ

info@innervisor.ee

tel. +372 5281173

Töötajaõpi_roheline_1 (PNG).png
Majandustegevusteade nr 214582