top of page
Isikuandmete kaitse

Innervisor OÜ lähtub andmete kogumisel, töötlemisel ja säilitamisel isikuandmete kaitse seadusest.

1. Milliseid andmeid kogutakse?
1.1 Koolitusele registreerimisel küsitakse osaleja ees- ja perekonnanime, isikukoodi, telefoninumbrit ning e-posti aadressi.
1.2 Tasuliste koolituste puhul küsitakse lisaks arve maksja andmeid: nime, isikukoodi või registrikoodi, aadressi, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.


2. Kuidas andmeid töödeldakse?
2.1 Registreerimiseks kasutatud e-posti aadresse ei koguta.
2.2 Kolmandate osapooltega jagatakse isikuandmeid üksnes koolituse eesmärkide täitmiseks vajalikul määral, näiteks andmete jagamine partnerite või koolitajatega, et võimaldada personaalsetele vajadustele vastavat koolituse ülesehitust.
2.3 Innervisor OÜ vastutab kolmandatele osapooltele andmete jagamise korral andmete eesmärgipärase kasutamise eest.


3. Kuidas andmeid säilitatakse?
3.1 Andmeid säilitatakse privaatses elektroonilises infosüsteemis.
3.2 Andmeid säilitatakse koolitusest lähtuvate eesmärkide täitmiseni.


4. Osapoolte õigused ja vastutus
4.1 Innervisor OÜ võib kasutada koolitustel tehtud fotosid ja videosalvestisi enda kodulehel www.innervisor.ee, sotsiaalmeedia kontodel, koolituste tutvustustes meedias.
4.2 Koolitusel osalejal on õigus fotodele ja salvestustele jäämisest keelduda, teavitades sellest Innervisor OÜ koolituse või andmekaitse kontaktisikut kirjalikult.
4.3 Innervisor OÜ-l on õigus töödelda koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmeid isikuandmekaitse seaduses määratletud eesmärkidel.
4.4 Koolitusel osalejal ja koolituse tellijal on õigus Innervisor OÜ-lt küsida täpsustusi isikuandmete kaitse kohta.  
4.5 Innervisor OÜ vastutab koolitusel osalejate ja koolituse tellijate andmete kaitsmise ja eesmärgipärase kasutamise eest.
4.6 Koolitusel osaleja ja koolituse tellija vastutab esitatud andmete korrektsuse eest.
4.7 Innervisor OÜ-l on õigus igal ajal ja ühepoolselt isikuandmete kaitse tingimusi muuta. Kehtivad tingimused on alati kajastatud Innervisor OÜ kodulehel www.innervisor.ee.

bottom of page