Tulumaksust tagastusest

1. jaanuaril 2016 jõustus tulumaksuseaduse muudatus täiskasvanute täienduskoolituste
koolituskulude osas, mille kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu
juhul, kui:

  • koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate

  • ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.

Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.
Koolituskuluks ei loeta A- ja B-kategooria mootorsõiduki juhi koolitusel osalemise eest tasutud
kulusid.

© 2019 INNERVISOR OÜ

info@innervisor.ee

tel. +372 5281173

Töötajaõpi_roheline_1 (PNG).png
Majandustegevusteade nr 214582